خانه / آموزشی / درس دوم-افعال کمکی

درس دوم-افعال کمکی

درس دوم-افعال کمکی معین:

افعال کمکی(معین): افعالی هستند که بین فاعل و فعل اصلی می آیند و بعد از آنها to نمی آیدبه جز درused to,ought toکه میتوان استفاده کرد.

مثال:
can توانستن must باید should باید may ممکن بودن

خاصیت های افعال کمکی:

 modal verb
www.enghlisharshia.ir/افعال کمکی

.۱ بین فاعل و فعل اصلی می آیند.

.۲ با جابجا شدن، باعث تغییرات در جمله می شوند یعنی افعال کمکی با رفتن به اول جمله، جمله را
سوالی می کنند. در زبان فارسی برای سوالی کردن جمله سه علامت ) آیا مگر لحن( را به اول – –
جمله می برند و جلوی جمله علامت سوال می گذارند ولی در انگلیسی برای سوالی کردن، افعال
کمکی را به اول جمله می برند. اگر جمله فعل کمکی نداشت از فعل کمکی do و does استفاده
می کنیم.

آیا میتونی بازی کنی؟Can you play

۳ در زبان فارسی اگر بخواهیم جمله ای را منفی کنیم به آن )ن( اضافه می کنیم ولی در زبان
انگلیسی برای منفی کردن به افعال کمکی، ) not ( اضافه می کنیم و بهتر است آنها را به شکل
مخفف بنویسیم.
تذکر مهم: اشکال am not و may not مخفف نمی شوند.
Can not……. can`t
Will not……. won`t
Must not.. mustn`t
Shall not…. shan`t
Is not………… isn`t
Are not…… aren`t
Am not …..am not

May not.. may not


 سوالی منفی کردن افعال کمکی:

روش اول: افعال کمکی مخفف شده را به اول جمله می بریم.
روش دوم: اگر فعل کمکی not مخفف نشده باشد فعل کمکی را به اول جمله برده و not را هم سر
جایش قرار می دهیم.

پیشنهاد سایت به شما :  ضمایروجملات موصولی در انگلیسی چیست؟

آیا میتوانی بروی؟

you cant go….cant you go

you cannot go…..can you not go

معنی مشتقات معنی افعال کمکی:

بودن Was- were بودن
To be(am-is-are) – Has- had داشتن Have – Does- did

انجام دادن Do توانستن Can توانستن Could علامت آینده Should علامت آینده Shall

علامت آینده Would علامت آینده Will ممکن بودن Might ممکن بودن May باید Had to باید Must

باید Ought to سابقا Used to احتیاج داشتن need جرات داشتن Dare

ترجیح دادن Would rather بهتره Had better

اگر همچنان در آزمون خودسنجی زبان انگلیسی آنلاین سایت englisharshia.ir شرکت نکرده اید لینک زیر را کلیک کنید نتیجه آزمون به ایمیل شما ارسال میگردد..

شروع آزمون آنلاین

 

گرامر www.cambridge.org

About englisharshia

Check Also

وجه سببی

وجه سببی درانگلیسی چه جملاتی هستند

وجه سببی ها در انگلیسی به جملاتی میگویند که خودمان انجام دهنده آن نیستیم و کار را بر عهده دیگران قرار میدهیم انجام دهند حال یا به خاطر تبحر نداشتن در آن کار ویا به خاطر مجبور کردن و مورد التزام قرار دادن کسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به سایت www.englisharshia.ir خوش آمدید.
برای یادگیری هرچه بیشتر وبهتر زبان انگلیسی میتوانید در سایت عضو شوید ، مطالب مفید وآموزنده به همراه یک فایل آموزشی دانلودی رایگان به ایمیل شما ارسال خواهد شد. " ما اینجا هستیم برای کمک به شما هرچند کوچک "