خانه / آموزشی / درس ششم-کلمات پرسشی-استفهامی

درس ششم-کلمات پرسشی-استفهامی

کلمات پرسشی-استفهامی ومعانی هر کدام در جمله:

کلمات پرسشی در انگلیسی
کلمات پرسشی در انگلیسی

کلمات پرسشی در انگلیسی-استفهامی یا question wordکلماتی هستند که برای سوالی کردن جمله به کار میروند.

;کلمات پرسشی همراه با معنی:

.۱اگر فاعل مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی who به معنای چه کسی استفاده میکنیم
.۲اگر مفعول مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی whom  به معنای چه کسی را
.۳اگر فاعل و مفعول ما غیر شخصی باشد از کلمه پرسشی whatبه معنای چه چیز
.۴اگر قید مکان مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی whereبه معنای کجا
.۵اگر قید زمان مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی whenبه معنای  چه وقت – کی
.۶اگر تعداد مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی how manyبه معنای چه تعداد
.۷اگر مقدار مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی how much به معنای چه مقدار
.۸اگر حالت و چگونگی مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی howبه معنای چگونه
.۹اگر وقت و راس ساعت مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی what time به معنای چه ساعت
.۱۱اگر مدت و زمان مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی how longبه معنای چه مدت
.۱۱اگر دفعه و بار مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی how oftenبه معنای چند دفعه
.۱۲اگر صفات ملکی مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی اسم+  whoseبه معنای برای چه کسی

۳اگر + theصفت و یا اسم + these, those, this, thatمورد سوال قرار گیرد ازwhich به معنای کدامم
.۱۴اگر حالت و دلیل مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی whyبه معنای چرا
.۱۵اگر سن مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی how oldبه معنای چند ساله
.۱۶اگر مسافت مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی how farبه معنای چه مسافتی
.۱۷اگر قد و اندازه مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی how tallبه معنای چه قد و اندازه
.۱۸اگر سرعت مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی how fast به معنای چه سرعتی
.۱۹اگر رنگ چیزی مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی what colorبه معنای چه رنگی

پیشنهاد سایت به شما :  افعال کمکی modal در انگلیسی

کلمات پرسشی دارای سه قانون هستند: (wh-question)

قانون .۱ کلمات پرسشی به اول جمله می آیند. جمله را سوالی می کنند و حتما بعد از آن افعال کمکی می آیند:
Where+ do you work
When+ do you work
How+ do you work
Why + do you work
What time+ do you work
How often+ do you work

قانون .۲اگر کلمات پرسشی وسط جمله بیایند جمله را از حالت سوالی خارج می کنند یعنی بعد از کلمه
پرسشی فاعل می آید.

من میدونم کجا می روی   Where do you go?………… I know where you go … .

 من می دونم چرا آنها مطالعه نمی کنند.    Why don`t they study?……… I know why they don`t study.

قانون .۳کلمات استفهامی می توانند به جای سوم شخص بنشینند و مثل سوم شخص مفرد عمل کنند یعنی
به آخر فعل sو esویا iesاضافه شود.

او کار  میکند…..he works

چه کسی کار می کند؟ ……?who works
برادر چه کسی کار میکند؟..Whose brother works
کدام معلم کار می کند؟ ….?which teacher works
چه نوع دانش آموزی کار می کند؟ what kind of student work

تمرین کلمات پرسشی:

جملات فارسی را با استفاده از کلمات پرسشی به انگلیسی برگردانید.

.
.۱من میدونم هر روز ساعت ۲کجا فوتبال بازی می کنی.
.۲من نمی دونم چرا شاگردها در مدرسه درس نمی خوانند.
.۳من مطمئنم چرا آنها خسته هستند.
.۴آیا می دونی برادرت  کی می خواهد انگلیسی صحبت کند؟

پاسخ ترجمه کلمات پرسشی:

۱٫ I know where you play football every day at 2 o`clock
۲٫ I don`t know why the students don`t study at school
۳٫ I am sure why they are tired
۴٫ Do you know whose your  brother wants to speak English

پیشنهاد سایت به شما :  وجه سببی درانگلیسی چه جملاتی هستند

مطالب مرتبط:

<b>z35W7z4v9z8w</b>

 

 

 

 

About englisharshia

Check Also

انتخاب رشته

چگونه انتخاب رشته خوبی انجام دهم؟

از انجا که بعد از تلاشهای بسیا ر امتحان کنکور را میدهید و با اضطرابی تمام منتظر نتایج میشوید و بعد از آن بیشترین دغدغه انتخاب رشته که تشخیص درست انتخاب رشته در این برهه مهم , سازنده آینده شغلی و اجتماعی شما خواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به سایت www.englisharshia.ir خوش آمدید.
برای یادگیری هرچه بیشتر وبهتر زبان انگلیسی میتوانید در سایت عضو شوید ، مطالب مفید وآموزنده به همراه یک فایل آموزشی دانلودی رایگان به ایمیل شما ارسال خواهد شد. " ما اینجا هستیم برای کمک به شما هرچند کوچک "