خانه / آموزشی / درس هفتم_حال استمراری در انگلیسی

درس هفتم_حال استمراری در انگلیسی

چگونگی حال استمراری در انگلیسی:

 حال استمراری در انگلیسی : کاری که در زمان حال به صورت استمرار انجام می شود.
طرز ساخت: در زبان فارسی اگر به حال ساده علامت دارم- داری- دارد- داریم- دارید- دارند و یا
علامت ” در حال” اضافه کنیم حال استمراری به دست می آید در انگلیسی اگر بیاییم به حال ساده علامت
be+ingاضافه کنیم به ما حال استمراری می دهد.

subject+tobe+verb+ing

I am reading the book righnow

حال استمراری در انگلیسی
حال استمراری در انگلیسی

ذکر مهم: beعبارتند از am, is, areکه بین فاعل و فعل اصلی می آید و ingبلافاصله بعد از فعل
اصلی می آید.
تغییرات در زمان حال استمراری: به وسیله am, is ,areانجام می شود

 

 

مثال حال استمراری در انگلیسی:

حال استمراری در انگلیسی
حال استمراری در انگلیسی

نشانه های حال استمراری در انگلیسی:

الف. وجود am, is, areبین فاعل و فعل اصلی
ب. وجود ingدر آخر فعل اصلی
ج. وجود قیود زمان در آخر جمله از قبیل:
حالا Now
حال – در حال حاضر at present
for the time being در این لحظه – فعلا
at the moment در این لحظه
this morning
د. وجود افعال امری هشدار دهنده مثل:

ساکت باش hush up         نگاه کن Look
بایست stop                    گوش کن Listen
مواظب باش Keep           مراقب باش Be careful

Look! Someone is coming. .نگاه کن. یکی داره میا

Listen! Some one`s knocking the door. !گوش کن! یه نفر داره در میزنه.

چند تذکر مهم حال استمراری در انگلیسی:
.۱٫افعالی مانند ing ، like-want- understand- know . نمیگیرند.
.۲افعالی که به yختم می شوند در موقع ingگرفتن yحذف نمی شود و ingبه آخرش می چسبد.
Play…………… playing
Study……….. studying
.۳افعالیکه به eختم می شوند در موقع ingگرفتن eحذف می شود و به جای آن ingمی نشیند به
جز فعل beکه eآن حذف نمی شود.
Come……….. coming
Take …………..taking
Have …………having
Be…………….. being
.۴افعالیکه یک بخشی هستند و به حرف بی صدا ختم می شوند اگر قبل از حرف بی صدا فقط یک
حرف صدا دار داشته باشند ( )a,e,I,o,uدر موقع ingگرفتن حرف آخر تکرار می شود سپس
به آن ingاضافه می شود.

پیشنهاد سایت به شما :  افعال مدال \ pdf
حال استمراری در انگلیسی
حال استمراری در انگلیسی

Sit………………. Sitting
Put…………….. Putting
Read………… Reading
.۵افعالیکه به ieختم می شوند در موقع ingگرفتن ieتبدیل به yمی شود سپس به آن ingاضافه
می شود.
tie…………. tying بستن
die……….. dying مردن

تمرین جملات حال استمراری در انگلیسی:

  1. من دارم موسیقی گوش میدم.
  2. آنها در حال مطالعه کتاب هستم.
  3. من دارم میرم مدرسه.
  4. او در حال فوتبال بازی کردن هستم.

جواب جملات حال استمراری در انگلیسی:

  1. I am listening The music
  2. they are studying the book
  3. I am walking to school
  4. he is playing football

مطااب مرتبط:

About englisharshia

Check Also

انتخاب رشته

چگونه انتخاب رشته خوبی انجام دهم؟

از انجا که بعد از تلاشهای بسیا ر امتحان کنکور را میدهید و با اضطرابی تمام منتظر نتایج میشوید و بعد از آن بیشترین دغدغه انتخاب رشته که تشخیص درست انتخاب رشته در این برهه مهم , سازنده آینده شغلی و اجتماعی شما خواهد بود.

One comment

  1. خیلی ممنون واقعا مفید بود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به سایت www.englisharshia.ir خوش آمدید.
برای یادگیری هرچه بیشتر وبهتر زبان انگلیسی میتوانید در سایت عضو شوید ، مطالب مفید وآموزنده به همراه یک فایل آموزشی دانلودی رایگان به ایمیل شما ارسال خواهد شد. " ما اینجا هستیم برای کمک به شما هرچند کوچک "